Pro-Nor Nordic

Pro-Nor Baltics

Pro-Nor Nordic AS er et import -salgs- og markedsføringsselskap for Folkebolig, Folkehytte og Sunnmørshytter. Det er ulike konsepter av hus og hytter basert på standardiserte og fabrikkproduserte elementer og moduler montert på byggeplass. Salgskontoret er lokalisert i Ørsta, Norge.

Pro-Nor Entreprenør AS er vår entreprenørviksomhet med ansvar for montering og ferdigstillelse av våre hus og hytter på norsk byggeplass. Selskapet har kvalifiserte bygge- og prosjektledere og dyktige håndverkere med lang erfaring med oppføring av hus og hytter. De er også ansvarlig utførende og ansvarlig prosjekterende i de enkelte byggeprosjekter i samsvar med §12.3 og §12.4 i Byggesaksforskriften.

Pro-Nor Baltics OÜ er vårt servicekontor for arkitektonisk design, prosjektering, produksjonsstyring og logistikk.
I tillegg er de ansvarlige for planlegging og kontroll av vår produksjon av ferdige moduler og elementer. Kontoret er lokalisert i Tartu, Estland.

Pro-Nor Production er vår produksjon av fabrikkbyggede moduler og elementer for hytter og hus i Ukraina.

Vi er lokalisert i Ørsta, Norge og Tartu, Estland