Konsept

Vi fortsetter der Henry Ford startet

I 1914 revolusjonerte Henry Ford bilproduksjonen ved å innføre samlebåndprinsippet. ​Noe som medførte at produksjonskostnadene ble redusert med ca 65%.

Våre ulike konsepter av hus og hytter er basert på standardiserte og fabrikkproduserte elementer og moduler montert på byggeplass.

Leveransen inkluderer utvendig og innvendig ferdigstillelse.​

Hver modul har en maks bredde og lengde, som er tilpasset standard transport på vei og en enkel håndtering på byggeplass.

Vi inkluderer alle tekniske fag, som rør og elektro. Innvendig innredning og interiør av høg standard er en selvfølge.

Det eneste du trenger å gjøre er å bestille flyttebil, møblere og utstyre ditt nye hjem.

Vi kan bygge  — fra kontrakt til ferdig hus eller hytte i løpet av 4 til 8 måneder, klar til innflytting.

Pro-Nor Nordic AS er din juridiske kontraktspartner

  • Kontrakt i henhold til Norsk Standard 3425 og forpliktelser i henhold til "Bustadoppføringsloven".
  • Vi vil ta ansvar for byggesøk.
  • Vi kan ta ansvar for å koordinere alle byggeoperasjoner og fag i byggeprosessen.
  • Vi vil være ansvarlig utførende og ansvarlig prosjekterende i prosjektet.
  • Vi stiller bankgaranti på 10% av kontraktsummen i byggeperioden og 5% av kontraktsummen i 5 år etter ferdigstillelse og overlevering.

Pro-Nor Production er ansvarlig for produksjon av de ulike modulene. Alle elementer er grundig kontrollert før de sendes til din byggetomt i Norge. Når byggeprosessen starter vil der være en prosjektleder som er ansvarlig for alle trinn og detaljer.

Du vil fortløpende bli orientert om fremdrift. Våre håndverkere skal ikke forlate byggeplassen før prosjektet er ferdigstilt på en tilfredstillende måte.